Kullanıcı Sözleşmesi

YASAL UYARIDIR

1-Ziyaret etmekte olduğunuz iş bu web sitesi ve web sitesi içinde düzenlemiş olan tüm ilgili şartlar aşağıda belirlenmiştir.

2-İçerikler Sayın Dr. Birgül ALTUNTÜRK’e ait olup, anılan web sitesinin kullanımı ile Sitede yer alan bilgi, belge, resim, görüntü, makale, yazı, rapor, görsel ve benzeri her türlü elektronik doküman. Dr. Birgül ALTUNTÜRK tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

3-Bu Web Sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme T.C Anayasası ve ilgili Kanunlar çerçevesinde korunmaktadır.

a) İnternet web sitesinde bulunan hiçbir bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz.

b)Sitenin bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

4-Web sitesi üzerinden açıklanan ve kullanılan diğer özellikler de dahil olmak üzere Web Sitesi bilgileri ile ilgili zımnen veya sarih olarak hiçbir beyan veya garantide bulunulmamaktadır. Dr. Birgül ALTINTÜRK herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik ve düzeltme yapma hakkını saklı tutmaktadır. Web Sitesi bilgilerinde yer alan bilgiler ışığında verilecek kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, sayfayı ziyaret eden kişi veya kişilere aittir. Dr. Birgül ALTUNTÜRK Web sitesi bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel, sonuç niteliğindeki ya da diğer tür kayıp veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5- İş bu web sitesinde yazılı olan bilgiler hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları çerçevesinde teklif veya icap anlamında değildir.

6- İş bu web sitesi, web sayfasında yazılı tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler, makaleler ve fikri hak mülkiyet ve korumasına tabi olan her türlü olan eserin telif hakkı Dr. Birgül ALTUNTÜRK’e aittir. Bu sitede yer alan ve yer alacak fotoğraflar/resimler/animasyonlar velhasıl bilcümle görseller, düşünce ve görüşleri içeren yazılar, teşhis ve tedavi yöntemleri, öneriler ve  makaleler Dr. Birgül ALTINTÜRK’ten  izni alınmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yazılı ve görsel basında ve internet üzerinden kullanılamaz.

7- Web sayfasında yer alan kişisel veya ticari isim, resim, görüntü, dizayn, tasarım, animasyonlar, marka,  logo velhasıl tüm yazılı ve görsel tasarım ve içerikler tescilli olup izinsiz olarak Ticari veya bireysel amaçlarla veya her ne ad altında olursa izinsiz olarak kullanılamaz.

8- Dr. Birgül ALTUNTÜRK’ün kesin ve yazılı izni olmadan ana sayfa dışında başka bir sayfaya, bu siteyi veya başka bir bağlantıyı eklemek, kopyalamak ve kullanmak mümkün değildir.

9- Dr. Birgül ALTUNTÜRK’ün web sitesine ulaşabilmek için girdiğiniz başka bir web sitesinin veya web sitemizden girdiğiniz başka bir web sitesinin içeriğinden Dr. Birgül ALTINTÜRK sorumlu olmayacaktır.

www.birgulaltunturk.com adresli web sitesinin her haklı saklı olup, bu yasal uyarı kamuoyuna önemle duyurulur.