Gizlilik Politikası

Hizmet alımı ve işin yürütümü süresince sunulan para transferi, ürün finansmanı vb. hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya otomatik ve otomatik olmayan yollarla edinilen ve kayıt altına alınan; isim, soy isim, rumuz, cep telefon numarası, e- mail adresi, doğum tarihi, adres bilgileri, elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilen lokasyon bilgileri , cinsiyet, medeni durum, alışveriş bilgileri, eğitim düzeyi, ilgi alanları, zevk ve beğenilen kişisel verileriniz ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun(‘’Kanun’’ olarak anılacaktır)kapsamında bahsedilen tüm bilgiler kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Şirketimiz, tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek, şirketimizin yerine getirmesi gereken yükümlülükler, haklar, iş ortakları ile yapılan çalışmalar dahilinde, Kanun’a uygun şekilde kaydedilecek, veri kayıt sisteminde muhafaza edilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiğişekle uygun olarak şirketimiz tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz kargo firmaları, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları ve/veya alt yüklenicisine ve bağlı şirketleri, barındırma hizmet sağlayıcıları(hosting servisleri), sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalar, e-ticaret siteleri, tedarikçilerimiz, Müşteri İletişim ve Memnuniyet Programı ortaklarımız, şirketimize hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere üçüncü kişilere yurtiçi ve yurtdışında aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verileriniz bu üçüncü şahıslarla, ancak şirketimiz adına işlem gerçekleştirmek için veri güvenliğiniz ile ilgili tüm tedbirler tarafımızca alınarak paylaşılmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve işbu onay formunda yer verilen faaliyetler dışında kullanılmamaktadır. Aksi tarafınızca açıkça belirtilmedikçe, hizmet sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verileriniz muhafaza edilebilir, paylaşılabilir, işlenebilir. Kişisel Verilerinizi yalnızca bu beyan ve rıza onay formunda belirtilen ve/veya ileride onayınız dahilinde alınacak ek bilgilendirmelerde belirtilen amaçlar için ve geçerli kanun hükümlerinde uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Hizmet kapsamında siz müşterilerimizin internet deneyimini geliştirmek gibi çeşitli amaçlarla çerez(cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanılmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, işbu formda belirlenen amaçlarla üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. https://birgulaltunturk.com/ adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmemişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda detaylarıyla bildirilen ‘’Kişisel Verilere İlişkin Beyan Ve Rıza Onam Formu’’ ’nu okudum. Kişisel verilerimin yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde toplanmasını, kullanılmasını işlenmesini, yurtiçi ve yurtdışında 3. Kişi/kurum/kuruluşlara aktarılmasını kabul ederim.